Vår avdelning inom akustisk konsultation går under varumärket Unik Akustik. 

Vår mätutrustning genomgår årligen service och kalibrering vid ackrediterat laboratorium, i enlighet med Svenska Institutet för standarder. Detta görs för att säkerställa exakthet i de mätvärden som mätutrustningen genererar och för efterlevnaden av tillämpliga ISO-standarder. 

Utöver standarderna har vi själva satt höga krav på utförandet av samtliga typer av de mätningar vi utför, där vi kompletterar med relevant data som kompletterar utförandet av analysen. Detta har visat sig vara unikt och gett oss positiv återkoppling från kunder.


Start / Kontakta oss

© 2020 Unika Nöjen