Luftljud & stegnivå

Vi har specialiserat oss på mätningar av luftljudsisolering samt stegljud och uppfyller samtliga ISO-standarder vid utförandet.
En av våra styrkor är att vi kan utföra akuta mätningar, något som kan behövas vid nybyggnationer som har dragit ut på tiden. 

På plats mäter vi luftljudsisolering, stegljudsnivå, efterklang, rumstemperaturer, luftfuktighet och även bullervärden från angränsande vägar/trafik. Detta dokumenteras väl och sammanfogas sedan till en mät- och analysrapport.

Rapporten är rik på detaljer, för att Du som kund ska få en god förståelse för vad de presenterade värdena innebär.


Start / Kontakta Oss

© 2020 Unika Nöjen