LJUDNIVÅVAKT

Vad är en ljudnivåvakt eller limiter?

En ljudnivåvakt är en apparat som begränsar ljudnivån som går ut ur ljudutrustningen, utifrån förinställda parametrar. Detta går att göra på två sätt. Det vanligaste är att begränsa signalstyrkan (dBU) på ljudet som går ut ur ljudnivåvakten till slutstegen, vilka förstärker ljudsignalen.

Det andra, mer effektiva alternativet är att ljudnivån som spelas i högtalarsystemet mäts i A- och C-vägt decibel i realtid via en extern mikrofon placerad på en central punkt. Därefter regleras signalstyrkan i ljudanläggningen. På detta sätt får man en mer dynamisk ljudbild som inte låter platt, något som är ofrånkomligt i det första alternativet.

Man kan öka kvaliteten på ljudbilden genom att reglera särskilda tersband via en multibandskompressor, om den ställs in rätt. Därför är kompetensen hos den som utför installationen viktig.

Källan!

Restauranger, pubar, nattklubbar och gym har en sak gemensamt: det spelas oftast musik med högre volym än önskvärt. Det kan leda till klagomål från närboende och närliggande verksamheter, som kan utvecklas till processer när de når ansvarig myndighet och i värsta fall kan leda till dryga böter och indragna tillstånd.

Vid många fall är den mest kostnadseffektiva lösningen att installera en limiter/ljudnivåvakt. Det är inte alltid det enda som behöver göras, men man kommer långt med detta enkla steg.

En fortsatt uppföljning av akustiska lösningar kan vara på sin plats, exempelvis i form av isolering i golv, väggar, tak och ventilation. Detta bör ske i samråd med berörda parter. 

Öppna nytt?

Om du har planer på att öppna en ny verksamhet där exempelvis musik ska spelas i högre volym än vanlig samtalston rekommenderar vi att du gör en mätning av luftljudet i lokalerna samt upprättar en akustisk åtgärdsplan för vad som behöver göras, innan planeringen av verksamheten tar fart. Det blir alltid effektivare och billigare att göra rätt från början än att åtgärda bullerproblem i efterhand.

Tekniken.

Unik Akustik installerar ljudnivåvakter som mäter ljud i realtid med en extern klass 2-mikrofon och därefter kan sålla bort ljud från "publik". Därmed mäter man endast ljudnivå ut från ljudanläggningens högtalarsystem. Utrustningen loggar alla data internt och kan skicka ett varningsbrev genom e-post vid varje tillfälle som tröskeln överskrids. Dessa ljudnivåvakter låser åtkomst för obehöriga och är godkända av myndighet.

För mer information om ljudnivåvakter eller akustisk konsultation, kontakta oss på Unika Nöjen Akustik AB.


Start / Kontakta Oss

© 2020 Unika Nöjen