Buller?

Vi utför bullermätningar och upprättar rapporter som kan läggas till grund för klagomål om bullerstörningar.

Bullerstörningar kan orsaka tillfällig eller permanent påverkan på människors mentala och fysiska hälsa. Uppfattningarna om vad som utgör buller kan variera mellan olika individer och olika tider på dygnet.
Buller anses därför ofta vara ett subjektivt begrepp.

I fysiskt hänseende kan begreppet buller hänföras till det bredare begreppet ljud. I juridiskt hänseende omnämns buller främst i miljöbalken (SFS 1998:808). Såvitt gäller buller inomhus kompletteras miljöbalken bland annat av Folkhälsomyndighetens allmänna råd med vissa rekommendationer. 


Start / Kontakta Oss

© 2020 Unika Nöjen